Darius Hero

Doar una din multele excepții…

D

Fraza mea preferată din domeniul farmaceutic: “Nu există reacții adverse înregistrate.

Vă scriu aceste ultime rânduri în calitate de muribund, întins cât sunt de lat în patul de moarte unde, pe moarte fiind, așa cum lesne veți fi înțeles deja – eu zac să mor.

La căpătâiul meu stă nimenea, dar nu vă faceți griji, căci boala mea este lipsită de relevanță, cât timp pe voi n-are cine altcineva ca să vă amuze. Eu trebuie să joc și să mă scălămbăi, cu febră și frisoane, pentru deliciul vostru, să mă sacrific, nepăsându-vă câtuși de puțin căci îmi sunt cele de pe urmă clipe.

M-am îmbolnăvit la muncă, unde mă sfarm zi de zi să mă întrețin pe mine, ca să vă întrețin pe voi, ca să nu vă sfărmați la muncă ca să vă întrețineți singuri, ci să ședeți pe cururile sănătoase și doldora, hlizindu-vă ca niște copii cu probleme mintale când vine punga cu portocala.

Să nu cumva să vă stresați un pic și să vă îmbolnăviți și să muriți, așa cum fac eu, javrelor. Iar când m-oi duce, îți behăi în van la comentarii că să vă distrez. SCÂRBE!

Pe lângă asta, o altă cauză a betegelii mele ar putea fi presiunea pusă pe investițiile mele din America, unde am pierdut miliarde, poate triliarde de dolari. Mă reduc acum doar la salariul meu de la Vitrina, care nu a intrat încă pe card. Da, sunt falit! Mănânc și mă trece tanti pe caiet, mă șterg cu ambele părți de la hârtia igienică, cu o parte la gură, cu cealaltă la cur, beau doar jumătăți de pahar cu apă, mănânc în aceeași farfurie toate felurile de mâncare.

Între timp, Moafle a găsit de cuviință să bea banii de chirie. Ceea ce înseamnă că acuma tre’ să închiriez eu banii de băut. Cu care poate, dacă tot beam, aș fi băut și un pumn de medicamente, în această boală mizeră ce mă macină. Dar, cum spuneam, nu mai e rost de băut, considerând va fi cu atât mai greu pentru Dacian să șadă-n chirie după iminentu-mi sfârșit.

***

Zice pe Internet că “specialiștii” au demonstrat că mersul pe jos mărește durata de viață. Dar, întreb eu, de ce aș alege eu să mă plimb, când pierd mai puțin timp decât mi se lungesc zilele mergând pe sus? Ce-i mai bine? Să mor mai bătrân, umblând, sau mai tânăr, cu viața trăită? Oricum, am ales deocamdată varianta de mijloc, cu trotineta.

Pentru că vă scriu aceste ultime rânduri ca un muribund, întins cât sunt de lat în patul de moarte, pe moarte fiind… ah, mă scuzați, v-am mai zis. Mă scuzați, e de la halucinații.

***

În studiile mele aprofundate prin birturi, am ajuns la concluzia că bețivii sunt mai precauți decât oamenii în deplinătatea facultăților și universităților mintale. Fiindcă pe când noi ne bușim în orice și-mpiedicăm de fiecare pereche de picioare mai largă, uitându-ne zănatic dupe toate pisdele, ei vin cătinel, ținându-se de toate cu ambele mâini, nu se lasă de un zid până n-apare un altul și ocolesc obscacole de cu trei metri înainte. Nimeni în afară de ei nu cade cu atâta grijă și într-atâta timp și niciodată nu se plâng de o aterizare mai violentă. Și-o asumă ca niște bărbați responsabili. Își cer scuze de la oricine este deranjat de prezența lor și nu se apucă să chirăie și să-njure când ei mai calcă pe cineva.

În cealaltă parte a vieții mele, care nu se desfășoară sub mese, deci pe Internet, mi-am dat seama că ar trebui să există un accent de online. Așa m-am gândit eu, după cum deduceți, nu foarte mult. Există deja chestia în scris, care elimină vocalele și alte astfel de aspecte considerate improprii vorbitului mai operativ, dar citit, limbajul de net ar fi un fel de dialect de-al Elenei Băsescu. Da’ nu vrem asta, deci accentul de Internet vorbit ar trebui să fie ceva nou.

Pornind de la aceeași filozofie, oricare dintre noi ar trebui să aibă voie să se beșească pe webcam, să vorbească gol la telefon de pe budă, respectiv să-ncerce să tehnoredacteze cu penisul erect, fără să se tot oripileze ceilalți când află.

Aici trebuiau să fie o sumedenie de poze haioase pe care mi le-au tot promis oamenii, da’ ba n-aveau aparatele la ei, ba nu le pot descărca de pe telefon și alte scuze tâmpițele. Așa cum le-am primit, mna, așa să râdeți și voi.

Nu, nu mă duc la doctor, doar n-am căpiat, vreți să-mi găsească ceva?!

***

Bun.

DanielExpert

[plecăciuni Cărcii]

241 comentarii

 • Ca tot veni vorba de becalieni.

  Red-headed Neanderthals? DNA says yes: study

  Some of our cave-dwelling Neanderthal relatives probably had red hair and fair complexions, much like modern-day humans of Celtic origin, according to a study released Thursday.
  ADVERTISEMENT

  The finding comes from the first such analysis of DNA evidence taken from Neanderthal fossils recovered from El Sidron in northern Spain and Monti Lessini, Italy.

  An analysis of the DNA revealed the ancient hominids carried a mutation in the MC1R gene that codes for a protein involved in the production of melanin — a substance that gives skin its color and also protects it against ultraviolet light.

  In modern humans, primarily of European descent, mutations in the MC1R gene are thought to be responsible for red hair and pale skin by dampening the activity of the protein.

  The mutation observed in the Neanderthal genes was different from the one documented in humans, but when scientists inserted the Neanderthal gene into cells in a test tube, it seemed to have the same effect on melatonin production as the modern human genes, according to the study published in Science.

  The genetic analysis doesn’t seal the deal, but since the fossil record of Neanderthals does not include any samples of skin or hair, it is the best guide available, said Michael Hofreiter, a paleogeneticist at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Leipzig, Germany.

  Hofreiter said the number of red-headed Neanderthals was probably pretty small, possibly just one percent of the population and might have popped up in any part of Europe or Asia that the ancient hominids had settled.

  The news did not come as a surprise to one leading scholar of Neanderthal evolution and biology.

  “The stereotype of primitive peoples is that they are dark skinned, but some paleontologists have been speculating for 20 years that some Neanderthals must have been pale skinned because they lived in northern Europe,” said Erik Trinkaus, a professor of anthropology at Washington University in St. Louis, Missouri.

  “Light skin is adaptive at higher altitudes because it allows more UVB radiation to penetrate the skin and that promotes Vitamin D synthesis.”

  Neanderthals, whose ancestors diverged from that of modern humans about 300,000 years ago, colonized Europe and parts of Asia, dominating Europe until about 30,000 years ago.

  The study suggests that the genes that confer pale skin and red hair evolved separately in humans and our closest extinct relatives.

 • Mie mi se pare ca nu suntem destul de religiosi. Sa remediem.

  Capitolul 1
  1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
  2. Acesta era întru început la Dumnezeu.
  3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
  4. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.
  5. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.
  6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.
  7. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el.
  8. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină.
  9. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.
  10. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
  11. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
  12. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu,
  13. Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.
  14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
  15. Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era.
  16. Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi har peste har.
  17. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos.
  18. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
  19. Şi aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la El iudeii din Ierusalim, preoţi şi leviţi, ca să-l întrebe: Cine eşti tu?
  20. Şi el a mărturisit şi n-a tăgăduit; şi a mărturisit: Nu sunt eu Hristosul.
  21. Şi ei l-au întrebat: Dar cine eşti? Eşti Ilie? Zis-a el: Nu sunt. Eşti tu Proorocul? Şi a răspuns: Nu.
  22. Deci i-au zis: Cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuţi?
  23. El a zis: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: “Îndreptaţi calea Domnului”, precum a zis Isaia proorocul.
  24. Şi trimişii erau dintre farisei.
  25. Şi l-au întrebat şi i-au zis: De ce botezi deci, dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici Proorocul?
  26. Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L ştiţi,
  27. Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost şi Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei.
  28. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
  29. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.
  30. Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era,
  31. Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă.
  32. Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El.
  33. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.
  34. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.
  35. A doua zi iarăşi stătea Ioan şi doi dintre ucenicii lui.
  36. Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu!
  37. Şi cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta şi au mers după Iisus.
  38. Iar Iisus, întorcându-Se şi văzându-i că merg după El, le-a zis: Ce căutaţi? Iar ei I-au zis: Rabi (care se tâlcuieşte: Învăţătorule), unde locuieşti?
  39. El le-a zis: Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci şi au văzut unde locuia; şi au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea.
  40. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan şi veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru.
  41. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos).
  42. Şi l-a adus la Iisus. Iisus, privind la el, i-a zis: Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (ce se tâlcuieşte: Petru).
  43. A doua zi voia să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi.
  44. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
  45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret.
  46. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi.
  47. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug.
  48. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin.
  49. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel.
  50. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea.
  51. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

 • Tulai, Darius, o intrat MoZaHuBa peste tine şi ţi-au vandalizat blogu. Cu ce le-ai greşit? Nu ţi-ai plătit taxa de protecţie?

 • Spamming (sau spam) este procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse şi servicii dubioase, practicată în industria e-marketingului şi de proprietarii de situri pornografice. Spam-ul se distinge prin caracterul agresiv, repetat şi prin privarea de dreptul la opţiune.

  Un mesaj care vine în urma consimţământului exprimat în prealabil de destinatar nu este spam. Detalii legale referitoare la spam sunt prevăzute în ”Legea 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice” (Art. 12).

  Origine

  Termenul Spam a apărut mai întâi pe grupurile de discuţii USENET, cu referire la EMP (Excessive Multi Posting) şi ECP (Excessive Cross Posting). Astăzi este folosit şi pentru a descrie UBE (Unsolicited Bulk E-mail) şi UCE (Unsolicited Commercial E-mail).

  Denumirea de Spam este derivată dintr-o schiţă umoristică a grupului britanic Monty Python, în care într-o cafenea, orice de pe meniu includea SPAM, o gustare din carne de porc. În timp ce un client întreabă pe ospătar dacă are ceva care să nu conţină SPAM, acesta înşiră din nou meniul plin de SPAM. La final, un cor de vikingi se alătură cântând “SPAM, SPAM, minunatul SPAM, gloriosul SPAM”, acoperind toată conversaţia.

  Descriere

  Spamming-ul este o metodă de promovare foarte ieftină, iar succesul campaniei este proporţional cu numărul de destinatari, de aceea un mesaj este transmis la mii, chiar milioane de adrese simultan.

  Conform unor studii recente, mesajele electronice nesolicitate reprezintă 60% din totalul e-mailurilor primite de o companie.[formulare evazivă]

  Spamul costă spaţiu de stocare utilizat pe e-mail servere, trafic intern suplimentar pentru livrarea lor către angajaţi şi, nu in ultimul rând, timpul celor care le primesc. Un raport arată că, în medie, fiecare utilizator pierde zilnic 50 de minute pentru a verifica, sorta şi şterge mesajele nesolicitate.[formulare evazivă] Astfel, la nivel mondial pierderile provocate de spam se estimează la 81,2 miliarde de dolari anual.

  În România, unde există circa 3,13 milioane de utilizatori Internet, pagubele provocate de spam se cifrează la 269,1 milioane de dolari pe an, conform unor date furnizate de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiilor Informaţionale.

 • Zilele Bucurestiului!Posted by james in Saturday, September 20th 2008 under: diverse, personale Tags: Bucuresti, micul Paris, orasul de alta data, zilele bucurestiului

  Astăzi şi mâine Bucureştiul s-a gătit de sărbatoare. Trăieste recunoaşterea unui oraş care a reprezentat un vârf pe vremuri.

  Prima atestare oficială a Bucureştiului a fost în 1459, acum 549 de ani.

  200 de ani mai târziu în 1649 Bucureştiul a devenit capitala României, pentru ca dupa înca aproximativ două sute de ani, mai exact 198 în anul 1857 să devină primul oraş din lume care a introdus iluminatul public cu gaz lampant.

  Bucureştiul a reprezentat suflul cultural a României, micul Paris, mica Vienă. Toţi marii oameni de cultură au numele legat într-un fel sau altul de Bucureşti.

  A avut un famec invidiat de foarte multe oraşe ale vremii!

  Să ne bucurăm de Bucureştiul actual şi să sperăm că vom redeveni ce am fost.

 • Do Not Disturb!
  septembrie 20, 2008
  În clasa a-V-a aveam obiceiul ca, după ore, împreună cu cinci colegi de clasă, să batem mingea pe un loc de joacă din spatele unei gradiniţe de copii. Locul era atat de ferit de ochii lumii (era în spatele grădiniţei şi înconjurat de clădirile acesteia ca într-o căldare) încât nimic nu ne deranja, nici măcar baieţii mai mari. Era secretul nostru. În fiecare zi la ora 13 noi eram acolo jucând, transpirând, ţipând. Într-o zi ca oricare alta (dar s-a dovedit a nu fi) jocul era în toi şi spiritele încinse. Scorul era egal (12 la 12, parcă), eu eram portar şi am prins o minge cu mâinile la o distanţă măricică de poarta mea. Bumbăcel zis Giani începu să urle “henţ” şi ceru 11m. Miron zis Lipo îi explică calm, scuipându-l nonşalant pe Giani, că nu poate fi vorba de 11m ca nu a fost henţ în careu şi că portarul nu poa să facă henţ în careul propriu. Se băgă în vorbă şi Titi zis Titi care facu o analogie legată de careu şi de mama lui Miron. După juma de ora de ţipete, ghionturi şi ameninţari cu pumnul se hotărâră pentru executarea penalty-ului. Totul acum depindea doar de mine. Bumbăcel puse mingea la punctul de 11m (7 paşi de copil!) şi îşi luă avînt. Concentrarea mea era la maxim. Un pas, doi, trei… Un răcnet războinic se auzi în acea fatidică clipă şi ne văzurăm înconjuraţi de 4 educatoare supraponderale, înarmate cu nuiele şi beţe de diferite mărimi. Primul căzu Bumbăcel care recepţionă o paletă de bătut covoare direct în muzicuţă. Titi (care acum e subofiţer la jandarmi) încercă să dribleze fără minge o inamică, dar nimerii cu capul direct în sânii enormi ai alteia care, imediat se făcu stăpână pe urechile lui. Eu, fiind portar, deci mai odihnit, am reuşit să sar gardul de plasă, dar Miron nu fu aşa norocos. Aproape reuşise (îi citeam groaza din ochi) dar un papuc cu talpă de lemn se înfipse fix între omoplaţii săi. L-am văzut cum se scurge pe gard precum îngheţata într-o zi de vară. Nu am mai stat să văd deznodământul dar, din ziua aia, de fiecare dată când trec pe lângă o grădiniţă cu program de somn, merg în vârful picioarelor.

 • 05:21 – Fac ochi. Cu unul ma uit la intunericul de afara, cu altul la ceasul din telefon. Decid ca e cam devreme. Ma intorc pe-o parte si ma perpelesc.
  05:55 – O sa ma dau jos din pat, ca somn nu mai am oricum. Sar peste Popescu, busesc clanta de la dormitor cit pot eu de incet si ma duc in sufragerie.
  06:15 – Infulesc micul dejun si stau putin pe net. Casc de-mi curg lacrimile. Socotesc mintal la ce ora tre’ sa plec din Militari ca sa ajung la 9.00 in Pipera.
  7:30 – Zburd pe usa afara. Inghet cu clantzaneli, dar in masina dau drumul la caldura. Ma milogesc de toti soferii ca sa ma lase sa ma bag si eu in coloana.
  7:40 – Un sofer ma lasa.
  8:00 – Incep s-o iau pe scurtaturi. De fapt, sint niste lungituri, dar macar pe ele merg, nu stau. Casc din nou. Schimb bilateral pasti si dumnezei cu diversi soferi (lu’ cretina aia cu Meganu’ gri ii crap capul dac-o prind vreodata!!!!! Proasta dracului, cine i-o fi dat carnetul; oaia nu e in stare nici sa tina volanu’ drept…!). Ma mai trezesc olecuta.
  8:14 – Trec pe linga patru (4) scoli. La fiecare, ma proptesc intr-o coada interminabila de masini. Deci, patru cozi in total. Ce s-a intimplat cu lungiturile mele dinamice, unde totul circula, nimic nu sta? Injur cu nadejde tinara generatie si pe parintii care-i cara cu masina la scoala.
  8:20 – Unde naiba sint?!?!?!?! Parca trebuia sa fac dreapta la un moment dat. Hm. Cred ca m-am ratacit. La o rascruce de strazi, stau putin sa ma gindesc. Hotarasc ca “inainte” si pornesc vesela cu a treia de pe loc. Motorul mi se opreste cu un pocnet. Muncitorii care sapa un sant alaturi rid. Eu as vrea sa-i vad pe toti cu gitul rupt. Plec mai departe.
  8:30 – ahhhh, Floreascaaaa! Dar ce ma bucur s-o vad…! In sfirsit. Hai ca mai am putin. Putin de mers, desigur, caci Cosinzeana trebuie sa se mai bata cu inca trei semafoare si cu aglomeratiile aferente. Ma abtin s-o mai iau pe tot felul de stradute laterale, mai ales ca nu stiu exact unde duc. Stau si-mi rod a treia unghie care mi s-a rupt, gindindu-ma ca pila din geanta sta pe birou. C-acolo am lasat-o eu. Oaie.
  8:50 – Intru-n Iride. Traversez un sant in care Fifilina mea se ingroapa cu totul, bufneste si abia reuseste sa iasa cu toate cele patru roti. In timp ce in sant, claxonat cretina care mergea unduios cu castile-n urechi pe mijlocul aleii. Trebuia s-o calc, imbecila.
  8:59 – Termin lamentare pe blog. Ma duc sa-mi fac un ceai. De ce naiba mi-o fi foame, c-am mincat inainte sa plec…!

 • basty, darius si monica. iata o solutie pentru voi cei raciti cu nasul.

  Sexul vindeca nasul infundat si gripa. Si n-ai nevoie de reteta!

  20 septembrie, 12:35

  Persoanele care nu se impaca cu medicamentele sau vaccinurile au la dispozitie o varianta 100% naturala. Cat mai mult sex sau, in cel mai rau caz, masturbarea. Sunt gratis si chiar daca creeaza dependenta nu pot face mai mult rau decat un medicament. O cercetatoare de la Departamentul de neurochirurgie de la Universitatea de Medicina din Tabriz, in Iran, a descoperit ca, datorita excitarii sexuale, vasele se sange care infunda nasul sunt descongestionate.Studiul si concluziile au fost publicate in ultimul numar al revistei Medical Hypotheses cu titlul “Ejacularea este un potential tratament pentru nasul infundat la barbatii adulti”. Avand in vedere ca sezonul rece a sosit, acest studiu ne este chiar folositor. Mai ales ca sexul, spre deosebire de medicamente, nu are efecte secundare!

 • piesa de pe fundal e menita sa sperie vizitatorii cu scopul de a scapa de comentarii, sau cum sta treaba mai exact?

 • Autismul este o boala caracterizata de scaderea capacitatii de a interactiona pe plan social si de a comunica, de comportament stereotip si repetitiv cu simptome ce se manifesta de obicei înaintea vârstei de 3 ani. Aproximativ 75% din indivizii afectati manifesta si handicap mintal.

  Introducere

  În 1943 doctorul Leo Kanner a descris pentru prima data 11 copii care s-au prezentat la clinica sa cu o combinatie de grave deficite de vorbire marcate de anormalitati în interactiunea sociala si o înclinatie spre comportamente stereotipe, repetitive si ritualisitce. Acesti 11 copii au fost primii copii diagnosticati cu autism infantil. Desi denumirea initiala a evidentiat ca autismul infantil e observat în copilarie si documentele descriu comportamentul autist la copii, acum este clar ca autismul e vazut ca o boala pe tot parcursul vietii a carei tip si severitate se modifica în timp odata cu dezvoltarea individului.

  Definitia Autismului si Starile Înrudite

  Autismul este un sindrom comportamental definit de un curs caracteristic si de aparitia simultana a unor purtari particulare în trei mari domenii. În acest moment, cea mai utilizata definitie a autismului este cea publicata în 1944 de catre Asociatia Psihiatrica Americana în Manualul de diagnostice si statistice al bolilor mintale (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder)- DSM-IV. Pentru a se stabili un diagnostic de autism, aceasta definitie presupune ca individul sa manifeste:

  (1) o scadere în interactiunea sociala ( manifestata de cel putin doua articole din A.1 în Tabelul 1);

  (2) o scadere în comunicare ( manifestata de cel putin un articol din A.2 în Tabelul 1);

  (3) un comportament, interese si activitati restrictive, repetitive si stereotipe (manifestate de cel putin un articol din A.3 în Tabelul 1);

  (4) simptomele aparute înaintea vârstei de 3 ani.

  De multe ori anormalitatile comportamentale sunt observabile de la cele mai fragede vârste. Totusi, într-un mic numar de cazuri exista o perioada de dezvoltare normala urmata de o regresie si de manifestarea simptomelor autiste. În general, simptomele se schimba odata cu dezvoltarea si se pot îmbunatati considerabil. Un mic segment de indivizi manifesta o înrautatire în timp a comportamentului ritualistic-repetitiv.

  De la prima descriere a autismului facuta de Kanner, au fost observate alte boli care sunt similare cu autismul dar difera în prezentare. Împreuna cu autismul, aceste boli ( sindromul Rett, sindromul Asperger, dezvoltare pervaziva, �childhood disintegrative disorder� etc) sunt categorizate sub numele de boli pervazive de dezvoltare ( PDD � pervasive developmental disorders).

  Dintre acestea, probabil cel mai cunoscut sindrom este Asperger. Aceasta boala este uneori greu de deosebit fata de autism la indivizii care au un nivel normal de inteligenta, validitatea acestor diferente este dezbatuta în prezent de catre cercetatori si doctori. Definitia data de DSM-IV specifica faptul ca in cazul sindromului Asperger, pe lânga inteligenta normala, impedimente în interactiunile sociale, comportament stereotip si repetitiv , indivizii ar trebui sa nu aiba nici o întârziere în dezvoltarea limbajului ( de exemplu copiii spun cuvinte pâna la 2 ani si fraze pâna la 3 ani ). Se pune diagnosticul unei boli pervazive de dezvoltare în cazul în care individul are deficite în toate domeniile tipice pentru indivizii autisti.

  Ultimele doua boli care fac parte din categoria PDD, �childhood disintegrative disorder� si sindromul Rett sunt mult mai putin întâlnite decât celalalte trei boli din aceasta categorie. �Childhood disintegrative disorder� este diagnosticat la copii de 2 sau mai multi ani de dezvoltare aparent normala si care au o regresie marcanta si ulterior manifesta comportamentul asociat autismului. În cazul copiiilor cu aceasta boala este foarte important sa se excluda orice alta boala care poate fi identificata ( de exemplu �metachromatic leucodystrophy�) si care ar putea fi cauza simpotmelor manifestate.

  Diagnosticarea sindromului Rett se face când la copiii de 5 luni cu o dezvoltare normala apar miscari stereotipe ale mâinilor, o slaba coordonare, limbaj îngreunat si încetarea cresterii capului. În cazul autistilor se manifesta o continua dezvoltare a îndemânarilor si diminuarea în timp a unor caracteristic anormale dar la indivizii diagnosticati cu �childhood disintegrative disorder� si sindromul Rett ele se înrautatesc în timp.

  În timp ce definitia autismului e limitata la trasaturile prezentate în Tabelul 1, mai exista un numar de alte trasaturi care descriu boala. Aproximativ 75% din indivizii cu autism au abilitati intelectuale în zona retardarii mintale ( de exemplu un I.Q mai mic de 70 ). Prezenta unei retardari mentale severe ( de exemplu un I.Q. mai mic de 35) deseori îngreuneaza diagnosticarea autismului datorita numarului limitat de activitati/comportamente si abilitati care sunt necesare în observarea bolii. Pe lâna dificultatile în interpretarea rezultatelor testului de I.Q, se adauga si faptul ca indivizii autisti demonstreaza frecvent un model de abilitati împrastiate pe parcursul unor teste standradizate ( de exemplu: o discrepanta între I.Q-ul verbal si cel nonverbal) sau un limbaj limitat ori chiar lipsa lui definitva. Desi un numar de studii au demonstrat punctele tari ( de ex: decodarea) si slabiciunile caracterisitice ( întelegere, gândire abstracta ) totusi nu exista nici un tipar care sa poata fi observat la toti indivizii autisti si nici deficite neuropsihologice.

  Pe lânga retardarea mintala, autismul apare în conjunctura cu alte dificultati în comportament cum ar fi hiperactivitate si agresivitate catre propria persoana sau catre cei din jur la un nivel atât de ridicat încât necesita interventi aditionale celor menite sa lupte cu boala propriu-zisa.

  Tabelul 1 Criterii pentru diagnosticarea autismului (DSM-IV) .

  A. Un total de 6 ( sau mai multe) articole de la (1), (2) sau (3) cu cel putin doua de la (1) si câte unul de la (2) si (3):

  (1) impedimente în interactiunea sociala, manifestate sub forma a cel putin doua din urmatoarele:

  (a) impedimente marcante în utilizarea unor comportamente nonverbale cum ar fi privitul ochi în ochi, expresiile faciale, pozitiile corpului

  (b) esecul în dezvoltarea unor relatii caracteristice nivelului de dezvoltare

  (c) lipsa dorintei de a impartasi placere, interese sau realizari cu alte persoane( de exemplu nu sunt aratate sau aduse obiectele de inters de catre pesoanele autiste )

  (d) lipsa reciprocitatii sociale sau emotionale

  (2) imedimente in comunicare, manifestate sub forma a cel putin unuia dintre urmatoarele:

  (a) întârzierea sau lipsa totala a limajului verbal ( fara a fi însotita de încercarea de a compensa aceasta lipsa prin moduri alternative de comunicare cum ar fi gesturile sau mimarea)

  (b) la indivizii cu un limbaj potrivit apare un imepdiment în abilitatea de a initia sau sustine o conversatie cu ceilalti

  (c) limbaj stereotip si repetitiv sau limbaj idiosincratic

  (d) lipsa jocului variat si spontan sau a jocului social imitativ potrivit varstei

  (3) comportamente, interese si activitati reduse, repetitive si stereotipe, manifestate sub forma a cel putin unuia din urmatoarele:

  (a) interes redus si anormal în intensitate sau concentrare

  (b) aderenta aparent inflexibila pentru un ritual specific si nefunctional

  (c) maniere stereotipe sau repetitive ( de exemplu: fâlfâirea sau rasucirea mâinii sau a degetului, sau miscari complexe ale întregului corp)

  (d) preocupari insistente pentru parti ale obiectelor

  B. întarzieri sau functionari anormale într-unul din urmatoarele domenii:

  (1) interactiune sociala

  (2) limbaj asemanator cu cel din comunicarea sociala

  (3) joc simbolic sau imaginativ

 • Jeguleeeeeeeeeee, te-au ajuns blestemele de esti pe moarte sau doar ne lasi impresia ca esti ca sa te compatimim si sa-ti trimitem fervexuri la pachet?

 • 🙂
  Cică la băieţii şi fetele cu gaura neagră le-a dat eroare la experiment. Le-au nimerit protonii pe alături şi le-a explodat instalaţia. Eu le-am spus să aibă grijă de curbura pământului, idioţenii au construit totul cu laser, dar gravitaţia lucrează şi la protoni, deci trebuia făcut totul curb.
  🙂
  Eu v-am spus că ăştia habar nu au.

 • Cum, nu a mers? Ce trist, aveam anumite sperante de o lume mai buna dupe aista. Dar nu fu sa fie…

 • deci m@riansky va lansa m@rianskypedia cit de curind, un site care va avea ca subiect romanii si romania in exclusivitate.

 • Şi-a agresat salvatorul

  Duminică, 21 Septembrie 2008

  SUPĂRARE. Un bărbat în stare de ebrietate, care intenţiona să se spânzure, l-a agresat pe cel care i-a salvat viaţa pentru că a intervenit.

  Dumitru T., 71 de ani, a fost ameninţat cu cuţitul şi atacat cu o greblă de vecinul său, Constantin B., 35 de ani, după ce a tăiat funia cu care se legase bărbatul pentru a se spânzura.

 • @ Darius şi Groza
  Dacă aş fi făcut eu un accelerator de particule… Ehehe… Nu aş fi folosit o particulă instabilă precum protonul, greu de obţinut, şi cu masă mare, aş fi folosit electroni. La deştepţii ăia nu le-a trecut prin cap că dacă protonul este format şi el din particule mai mici, atunci şi electronul trebuie că e aşijderea. Singurul inconvenient este că electronul este de 10ooo de ori mai micuţ.

 • daca as da timpul inapoi..
  2

  07

  2008
  asta e ultimu post..

  mi-am luat ramas bun de la toata lumea, am vb cu decanu.. caruia i-am zis ca singuru meu regret legat de toata treaba asta e ca nu i-am ascultat sfatu de a vorbi franceza de la inceput. cedric(tipu cu concursu :p, ral berea e pe drum) mi-a zis azi ca nu-i vine sa creada cat de mult mi-am imbunatatit franceza :D(nu ne-am mai vazut de vreo luna jumate ca a fost plecat la un curs)

  am invatat o gramada aici, nu neaparat ca scoala, (desi am invatat transmisiuni si m-am facut si eu o mica antena..) cat experienta de viata. asta consider ca e cel mai important lucru la toata treaba asta. am cunoscut toate natiile de africani, de la camerunezi(max), benezi(rogier) sau gabonezi(loic), slovaca, spanioloaicele, frantuzoaicele, spaniolii, bozgoru, finlandeza, tunisienii.. am invatat cate putin din cultura fiecaruia si din felul lor de a fi..

  e extraordinar sa poti sa mergi undeva, sa stai o perioada mai lunga, sa cunosti oamenii si locurile si pe urma sa te intorci.

  e greu.. nici nu stiu ce sa scriu. chiar daca nu mi-a placut la inceput, nu pot sa zic ca nu m-am atasat de orasul asta, de max, de loic, de linistea si calmul de aici, de felul melodios in care iti zic buna ziua, de prof, de rolf, de mersu pe bicicleta, de prietenii nostri de la baru saint martin, de personalu de la cantina, de parcuri, de verdeata, de limba franceza, de berile belgiene, de cartofii prajiti, de tot..

 • Daca mai merge treaba mult asa, Jeg o sa fie un nou Wikipedia, primul la orice cautare pe Google.:D
  E amuzant mixul de la Stupize-Stupize, zici ca-i de pe vremea lui Caragiale, prezentat de Mita Marin!

 • O doamnă distinsă intră într-un butic elegant de
  pălării.
  – Buna ziua, cu ce vă putem servi?
  – Bonjouuuur… Mi-as dori o pălărie mare, cu ceva
  romantic, poate cu o tentă bleu sau
  verde pal, chiar roz, de ce nu? Poate cu flori, sau cu
  fructe stilizate…
  – Concret, la ce vă gânditi?
  – Concret, la o partida de sex. Dar ar fi bună si o
  pălărie frumoasă…

 • asa ziceam si eu.

  repet deci ca : la “méthode Petraeus” est-elle transposable en Afghanistan ? En Irak, même s’il juge lui-même l’amélioration obtenue “fragile et réversible”, ce qui explique le maintien du corps expéditionnaire américain à 146 000 soldats, la méthode du commandant américain a indiscutablement fonctionné.

  Ouverte et globale, l’approche dite “d’opportunisme constructif”, adoptée ces deux dernières années par le général David L. Petraeus, a permis de diviser le nombre d’attaques et de victimes par cinq ou six. Au moment où le général prend les rênes du Commandement central (CentCom), le dispositif militaire américain qui va de la Corne de l’Afrique à l’Asie centrale et englobe donc les opérations en Irak et en Afghanistan – et au moment où l’on débat à Paris de l’avenir et du sens de la présence française en Afghanistan -, chacun se demande si la “martingale Petraeus”, servie par le coup de chance qu’a représenté la révolte des tribus arabes sunnites contre le djihadisme meurtrier d’Al-Qaida en Irak, peut être appliquée en Afghanistan.

  Au mois d’août, alors qu’il s’apprêtait à quitter Bagdad pour prendre ses nouvelles fonctions, le général Petraeus lui-même en doutait : “Ce qui marche en Irak ne marchera pas de la même manière (en Afghanistan et dans la ceinture tribale pakistanaise, qui sert de base arrière aux talibans et à leurs frères pachtounes), ne serait-ce que parce qu’il est inimaginable, dans tous les scénarios envisageables, d’envoyer autant de soldats sur le terrain.”

  Même avec les 4 000 combattants supplémentaires que le président Bush s’apprête à envoyer en renfort – dix mille autres sont réclamés avec insistance pour 2009 par le chef de la force de l’OTAN à Kaboul, le général David McKiernan -, il y a, en Afghanistan, trois fois moins de troupes étrangères qu’en Irak alors que le pays compte une population sensiblement équivalente (autour de 25 millions d’âmes), un territoire national autrement plus accidenté (montagnes et grottes), beaucoup plus difficile à contrôler (très peu de routes carrossables) et moitié plus vaste que celui de l’ancienne Mésopotamie.

  Selon McKiernan, c’est précisément la faiblesse numérique de son contingent qui explique le recours intensif aux bombardements aériens, avec leurs cortèges de centaines de victimes “collatérales” civiles, lesquelles nourrissent ce que l’analyste militaire américain Anthony Cordesman appelle “la spirale perdante” dans laquelle l’OTAN est présentement aspirée.

  Problème : eu égard au rejet grandissant de “l’occupation infidèle” par les Afghans, beaucoup, au Pentagone comme dans les états-majors alliés, se demandent si même un doublement du nombre de soldats changerait significativement la physionomie du conflit. Maître d’oeuvre du nouveau manuel anti-insurrectionnel de l’US Army, le général Petraeus ne semble pas convaincu.

  Basée sur la protection des civils vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de manière à couper l’ennemi de ses bases et à tenir les zones “libérées” pour y faire de la reconstruction et y “gagner les coeurs”, sa “méthode” exige des troupes. Mais comme il le disait en juin à des journalistes : “Toute armée (étrangère) de libération devient tôt ou tard une armée d’occupation. Vous pouvez retarder la mutation en faisant preuve de considération vis-à-vis des civils, en les respectant, en réduisant au minimum les victimes collatérales, en multipliant les bonnes actions, etc. Mais à la longue, vous n’êtes pas de chez eux. Inévitablement, il y a des frictions, du ressentiment. Aucun pays au monde ne veut d’une armée d’occupation sur son sol.”

  La solution adoptée est donc officiellement de mettre en place au plus vite une armée autochtone efficace. Mais, et c’est une autre différence notable entre Irak et Afghanistan, alors que la “coalition” a pu s’appuyer sur les traditions militaires irakiennes pour reformer, là-bas, en cinq ans, une armée digne de ce nom d’au moins 250 000 hommes, en Afghanistan, l’OTAN n’a pu entraîner et équiper, en sept ans de présence, que 65 000 soldats afghans. Il est prévu de doubler ce chiffre d’ici à 2013, mais leur efficacité demeure très discutable.

  Occupé pendant des siècles par les Ottomans puis par les Britanniques jusqu’au début du XXe siècle, l’Irak apparaît comme un pays “moderne”, avec une population majoritairement éduquée, une administration en pleine reconstruction certes, mais présente partout, une quasi-autosuffisance alimentaire, des industries, des routes, des autoroutes et des moyens de communication sur à peu près tout son territoire. L’Afghanistan, lui, est un pays pauvre, combatif et fier, qui n’a jamais été colonisé, qui est resté sous-développé, largement analphabète et dépourvu, depuis toujours, d’un Etat central fort. Pour réussir, la “méthode Petraeus” va devoir subir une sacrée adaptation.

 • Un ieşean şi-a omorât nevasta cu toporul

  Crimă şocantă! Petru Bosânceanu (41 de ani), din localitatea ieşeană Sârca, a fost arestat pentru 29 de zile, sâmbătă, după ce şi-a ucis nevasta (37 de ani) cu bestialitate, folosind un topor şi un cuţit. Crima terifiantă s-a petrecut chiar sub ochii îngroziţi ai celor patru copii ai lor.

  Deşi au trecut câte­va zile de la aflarea veş­­tii că ve­ci­nul lor şi-a ucis soţia cu bes­tialitate, locuitorii din Sar­ca sunt în­gro­ziţi. Sân­­ge­roasa crimă s-a petrecut joi noap­tea, după ce Petru Bo­sânceanu, beat criţă, s-a întors a­casă pus pe ceartă.

  Ne­mul­ţu­mit peste măsură că soţia lui, Viorica (38 de ani), i-a cerut so­co­teală, a început s-o jig­neas­că. Nu a ezitat s-o lovească în faţa celor patru copii ai lor, cu vârste cu­prinse între cinci şi 13 ani. Nici măcar lacrimile, nici ru­gă­minţile micuţilor nu l-au înduplecat pe bărbat.

  În speranţa că va pune capăt cer­turilor, bestia a luat un topor şi a lovit-o pe Vi­o­rica de mai multe ori. Când a văzut că băia­tul cel mare a încercat să-l o­preas­că din mă­ce­lă­rirea mamei sale, Petru l-a dat afară din casă, ame­nin­ţându-l cu un cuţit pe care l-a în­fipt apoi în Viorica, pentru a fi sigur că aceasta nu scapă cu viaţă.

  A dormit lângă cadavru

  Mul­ţu­mit pes­te măsură că a reuşit s-o potolească, lă­sând-o într-o baltă de sânge, Petru s-a culcat lângă ca­da­vru.

  A doua zi, când s-a trezit, şi-a vizitat fra­te­le, căruia i-a spus că e îngrijorat de faptul că soţia sa a dispărut. Însă acesta şi-a dat seama că ceva e în neregulă şi a chemat poliţia, iar Petru Bosân­ceanu şi-a re­cu­noscut în cele din urmă teribila faptă. Ieşeanul abia ieşise din puşcărie, unde fusese condamnat pentru furt, iar acum riscă până la 25 de ani de închisoare pentru cri­mă.

 • Familia lui Leo de la Strehaia şi mai mulți proprietari de “palate” vor fi executați silit de autoritățile din Mehedinți, care vor acționa în forță, împreună cu jandarmii, pentru recuperarea datoriilor.

  Prima vizată va fi familia Mihai, adică părinții lui Leo, care are o datorie de aproape 100.000 de lei la bugetul de stat, pentru neplata taxelor şi impozitelor. Chiar şi Mituşi, unul dintre unchii lui Leo, va fi tras la răspundere de fisc, acesta datorând statului aproape 3 milioane de lei. Pe lângă această sumă, valoarea totală a restanțelor pe care alte 60 de familii de rromi, dintre cele mai înstărite, cu maşini de lux şi locuințe cu 20 şi 30 de camere, se ridică la 120.000 de lei. Autoritățile administrativ-locale ale oraşului mehedințean Strehaia vor demara, astăzi, o acțiune de recuperare a impozitelor şi taxelor. Familia lui Leo de la Strehaia şi mai mulți proprietari de “palate” vor fi executați silit de autoritățile din Mehedinți, care vor acționa în forță, împreună cu jandarmii, pentru recuperarea datoriilor.

  “Palatul” lui Leo de la Strehaia va fi astăzi “asaltat” de autoritățile care vor să recupereze restanțele manelistului.

 • Mai, pina acum credeam ca vi se trage de la caldura. Corect. Acum e prea frig si ati cazut in cealalta extrema.
  Cum naiba sa mai am eu sperante la palinka de Zalau ?

 • Muscatele, o pata de culoare in balcon
  Luna mai este traditionala pentru toti cei care doresc sa cumpere muscate in vederea infrumusetarii balcoanelor. De asemenea, pentru cei mai priceputi dintre dumneavoastra, care au avut grija sa cultive muscate din rasaduri sau butasi, e vremea marilor satisfactii. Micutele plante atent ingrijite sint transplantate in ghivece sau jardiniere, la loc definitiv. Varietatea de culori si forme va invita sa cultivati o intreaga colectie de plante. Muscatele infloresc din primavara pina in toamna. Conditii de crestere: cumparati plante sanatoase, cu frunze verzi, fara urme de ingalbenire sau de boala. Plantele ar trebui achizitionate cu frunzis bogat. De fapt, este mai bine ca acestea sa nu fie inflorite – caz in care ele isi canalizeaza energia spre dezvoltarea radacinilor, lucru important in primele stadii de crestere. Alegeti cele mai potrivite muscate pentru nevoile dumneavoastra: muscatele zonale (Pelargonium x hortorum) necesita un habitat de crestere bine pus la punct, atingind 45-90 cm inaltime. Pelargonium peltatum are frunze lucioase, asemanatoare cu cele ale muscatelor curgatoare, iar tulpinile ating 60-90 cm. Pelargonium x domesticum au frunze ondulate pe margine, adunate in manunchi. Muscatele sint disponibile intr-o varietate de culori – roz, rosu, alb -, fiind excelente pentru cultura in ghivece. Muscatele pot fi plantate in primavara, dupa ce pericolul inghetului a trecut, sau pot fi inmultite prin butasi pe tot parcursul verii. Pentru plantat, alegeti un loc insorit, desi intr-un climat cald muscatele prefera un pic de umbra dupa-amiaza. Pastrati solul usor umed. Taiati florile ofilite pentru a asigura o inflorire de durata. Fertilizati la fiecare patru-sase saptamini sau adaugati la plantare un ingrasamint cu dispersie intirziata (sau mult compost). Pe parcursul anotimpului rece, permiteti-le plantelor sa ierneze. In regiunile cu climat cald, dupa ce plantele isi epuizeaza inflorirea, taiati-le sever si pastrati ghivecele in locuri luminoase. Replantati-le in primavara. Atentie: nu confundati muscatele anuale (Pelargonium) cu muscatele perene (Geranium) deoarece conditiile de crestere sint diferite, asemenea si florile.

 • Pisica depistata cu rabie in Alba Iulia

  inapoi
  Medicii veterinari din Alba au confirmat diagnosticul de rabie (turbare) la o pisica din gospodaria unui localnic din Barabant, un cartier al municipiului Alba Iulia, transmite corespondentul ROMPRES.
  In consecinta, toti proprietarii si detinatorii de caini si pisici din municipiul Alba Iulia sunt obligati sa se prezinte cu animalele la sediul circumscriptiei sanitar-veterinare de asistenta, pentru efectuarea vaccinarii antirabice. Totodata, acestia trebuie sa anunte in termen de sapte zile orice modificare produsa prin cumparare, pierdere, instrainare sau nastere, de la ultimul recensamant.
  Proprietarii sau detinatorii adaposturilor de caini comunitari si de animale de companie sunt obligati, de asemenea, sa accepte numai animale vaccinate sau sa le vaccineze antirabic la primire, potrivit primarului Mircea Hava, presedintele Comandamentului Antiepizootic Local Alba Iulia.
  Cel mai recent caz de rabie inregistrat in Alba a fost cel al unei caprioare, la Veseus, comuna Jidvei. Atipic a fost faptul ca animalul depistat cu rabie era animal erbivor, specie la care, de regula, nu se inregistreaza cazuri de turbare.
  In ultimele luni, in judetul Alba au fost depistate 18 cazuri de rabie, din care 17 la vulpi si unul la caprioara, in conditiile in care, pe parcursul intregului an 2007, au fost inregistrate 12 cazuri de rabie, unul la lup, iar restul la vulpi.

 • Iata o istorie din care voi, darius si ceilalti, puteti trage invataminte.

  O timişoreancă, Maria Lidia Sauca, a dat în judecată societatea de asigurări City Insurance pentru că a refuzat să achite contravaloarea unei intervenţii chirurgicale în Turcia, pentru care era asigurată. După ce EVZ a scris despre caz, asigurătorul a spus că va „debloca“ dosarul numai dacă Sauca va dezminţi public că ar fi avut probleme. Urmează un proces în care aceasta cere achitarea poliţei şi daune morale. Vacanţa familiei Sauca din Timişoara s-a transformat într-un coşmar după ce Maria a fost nevoită să suporte o intervenţie chirurgicală într-un spital din Turcia.

  Compania de asigurări a refuzat să achite poliţa.

  După ce „Evenimentul zilei“ a prezentat cazul, săptămâna trecută, cei de la compania de asigurări City Insurance au încercat să negocieze o despăgubire cu soţii Sauca, însă au pus o condiţie: aceştia să dezmintă în ziar că au avut probleme cu asigurătorul.

  Vacanţa cu internare

  Familia Sauca plecase în concediu în Antalya, în perioada 4-11 septembrie. În ultima zi de concediu, Mariei Sauca i s-a făcut rău. A fost dusă cu Salvarea la un spital din Antalya, unde a fost operată de urgenţă, în caz contrar viaţa îi era pusă în pericol. Diagnosticul medicilor turci: „Meckel diverticulitis“, adică inflamarea, asemenea peritonitei, a diverticulului Meckel – o anomalie intestinală congenitală, prezentă la 2% din populaţia globului.

  Apoi a început coşmarul. „Contactaţi, reprezentanţii firmei de asigurare au transmis doar acceptul lor pentru ca soţia mea să fie consultată, iar ulterior operaţiei au invocat faptul că ar suferi de o boală preexistentă, caz în care ei nu plătesc asuigurarea“, relatează Ion Sauca, soţul victimei.

  Maria Lidia Sauca, în vârstă de 29 de ani, a fost externată miercuri, 17 septembrie, însă numai după ce soţul acesteia, Ion Sauca, a achitat contravaloarea operaţiei. Timp de o săptămână, soţii Sauca s-au izbit de refuzul categoric din partea companiei asigurătoare City Insurance, care nu a vrut să suporte costul intervenţiei.

  Mai mult, povesteşte Maria Lidia Sauca, directoarea de daune a companiei ar fi încercat şi un mic şantaj: ar fi condiţionat achitarea poliţei de publicarea, de către victimă, a unei dezminţiri în presă.

  „Doamna Violeta Simedre, directoarea de daune de la City Insurance, m-a apelat imediat după aparţia articolului şi mi-a spus că nu îmi plăteşte operaţia pentru că am făcut publică situaţia. Ulterior, cu o zi înainte să mă externez, ne-a transmis că vrea să negocieze despă gubirea. Miercuri, am sunat-o ca să vedem dacă plăteşte sau nu. Nu puteam fi externată decât dacă se achita factura operaţiei, în valoare de 4.525 de euro.Doamna Simedre a cerut să vorbească cu soţul meu şi i-a spus că, dacă dăm dezminţire în ziar, atunci ei vor reanaliza dosarul meu de asigurare. Am rugat-o să ne trimită prin fax un angajament oficial în acest sens, adică dacă noi dădeam rectificarea, ei se angajează să plătească operaţia pentru care m-am asigurat înainte să plec în concediu. Răspunsul a fost că aşa ceva nu se poate“, povesteşte Maria Lidia Sauca.

  Medicii turci: „român pe român nu ajută“

  La toate discuţiile dintre asiguraţi şi asigurători au asistat şi medicii turci care se minunau că „român pe român nu ajută“. În schimb, românii au fost ajutaţi de turci. Directorul medical al spitalului a semnat un acord prin care i-a acordat timişorencei un discount de 18% din suma iniţială. Nici aşa, firma de asigurare nu a fost de acord să plătească (era vorba despre 3.750 de euro) şi directorul a majorat discountul la 56%.

  „Compania City Insurance nu a fost de acord să plătească nici 2.000 de euro, deşi ştia din factură că beneficiam de mai mult de 50% discount. Aşa că am plătit personal, iar acum ne vom adresa în instanţă“, ne-a declarat Ion Sauca.

  AVOCATUL

  „Putem vorbi de un fenomen“

  Cazul „City Insurance“ a fost preluat de casa de avocatură „Urban şi asociaţii“. Soţii Sauca vor să-şi recupereze banii şi pentru a cere daune morale companiei City Insurance care nu şi-a onorat angajamentul din poliţa de asigurare. Potrivit avocatului Iulian Urban, povestea timişorenilor se întâlneşte frevcvent. Cea mai eficientă luptă a clienţilor nemulţumiţi este să apeleze la autorităţi şi la presă, pentru că numai prin mediatizare numărul acestor poveşti nefericite se poate micşora.

  „Am avut multe cazuri de acest gen, aproape că putem vorbi despre un fenomen în care firmele de asigurare se bazează pe faptul că românii, ca naţie, nu sunt nişte luptători: oamenii nu reclamă la OPC şi nici nu merg în instanţă să-şi apere drepturile. Iar raţionamentul firmelor de asigurare e simplu: te fură o dată, de două ori, văd că nu reacţionezi şi că la 1.000 de cazuri abia unul reclamă, înseamnă că afacerea merge şi e rentabil să nu achite asigură rile la care s-au angajat. Le recomand tuturor celor care trec prin experienţe de acest gen să se adreseze de urgenţă OPC, Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor, să meargă în instanţă şi neapărat să apeleze mass-media pentru a-şi populariza povestea, pentru că numai speriate de o publicitate negativă companiile de asigurare care se dedau la astfel de practici se vor opri“, ne-a declarat Iulian Urban.

  DIRECTORUL DE DAUNE

  „Nu comentez“

  Directorul de daune de la City Insurance, Violeta Simedre, a refuzat categoric să ne dea o explicaţie în legătură cu refuzul de a plăti poliţa de asigurare. Violeta Simedre nu a vrut nici să comenteze faptul că le-ar fi propus soţilor Ion şi Maria Lidia Sauca să dea o dezminţire în presă pentru ca dosarul să fie, astfel, „deblocat“. Directorul de daune ne-a spus doar atât: „Nu comentez absolut nimic!“. Apoi ne-a ameninţat că ne va acţiona în judecată pentru articolele pe care le-am publicat în „Evenimentul zilei“ pe acest subiect.

 • sa stiti ca mie imi este dor de ciresele copilariei.

  si aceasta fiindca partidele sunt în toiul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din această toamnă, scrutinul fiind o premieră pentru clasa politică, întrucât, ca urmare a adoptării legii votului uninominal, alegătorii au posibilitatea de a vota direct candidaţii propuşi în locul listelor de partid. Deşi în procesul de redistribuire a mandatelor se va ţine cont şi de procentul obţinut de partide la nivel naţional, în viitorul Legislativ vor intra numai politicieni care au participat la competiţia din colegiile uninominale. Alegerile din toamnă, care vor avea loc pe 30 noiembrie, reprezintă o premieră şi pentru că este prima oară când se aplică noile prevederi constituţionale referitoare la decalarea scrutinului legislativ de cel prezidenţial, separarea celor două tipuri de alegeri având consecinţe politice semnificative în condiţiile în care, până acum, candidatul la preşedinţie avea un puternic rol de locomotivă pentru formaţiunile politice şi având în vedere atribuţiile şefului statului în formarea viitorului guvern. Tot la fel cum rezultatul parlamentarelor din toamnă va avea un impact deosebit asupra alegerilor prezidenţiale ce se vor desfăşura în 2009. Liderii politici sunt pe ultima sută de metri cu desemnarea candidaturilor pentru colegiile uninominale în care ar avea cele mai mari şanse să câştige, negocierea acestora luând locul vechiului obicei al “tranzacţionării” locurilor eligibile de pe listele de partid. În alegerea colegiilor se ţine cont evident de structura electoratului din regiunea respectivă. Astfel, în vreme ce lideri pesedişti cu probleme de imagine precum Adrian Năstase sau Miron Mitrea şi chiar Mircea Geoană fug de Capitală, liberalii se înghesuie la Bucureşti- Bogdan Olteanu, Ludovic Orban sau Crin Antonescu. La fel liderii PD-L râvnesc la un mandat în Bucureşti- Vasile Blaga sau Elena Udrea. Dintre formaţiunile politice parlamentare, PRM pare a avea cele mai mari probleme cu votul uninominal, riscând să rămână în afara Parlamentului.

 • Welcome to the interactive online world of Star Kingdoms. Star Kingdoms is a free online game that does not consist of turn taking. It is REAL TIME! You make one move and you get an instant reaction.
  How to play:
  To play you must create an account. You can do this here. After you have created an account head back here and find out how to start playing the kingdom that you just made. While playing, if you need any help, there are links on each page that should explain what you are looking at and how to use it.

  The Basics:
  You are a kingdom in a sector of 19 other kingdoms. The sector is located in a galaxy. Each galaxy contains 40 other sectors. If properly organized each sector will have a Leader that names the sector and controls the diplomatics of your sector. Your kingdom is basicly a planet in a 10X10 sector map.

  Attack time and other factors depends on where the other kingdoms are on the sector map. Every kingdom in your sector is your ally and you will fight with them against other kingdoms or sectors to expand your size.

  Your Kingdom:
  Your kingdom is made up of Money, Power (energy, food), Civilians (Population), Land, War Honor, Military Units, Scientists, and Probes. When added all together in a formula you will find your Networth. The Networth (NW) is basically your kingdom size/strength. If at any point your kingdom runs out of power your shields will be disabled and your military defense and offense will be 20% weaker, you birth rate will be reduced by 90%, and your population limit will be reduced by 20%. At the top of every page is a Header Table that displays all these values.

  Other help is located through out the game. Simply follow the link on the bottom of each page for help.

De Darius Groza

Sociale