jeg.ro: turul Africii fără un motiv anume / Cluj-Dakar

sari la comentarii

[ SEE ENGLISH TRANSLATION]

Mersul în Africa este deosebit – vă recomand să faceţi şi voi – în sensul că în fiecare zi îmi doresc să mor şi mi-e frică să mor simultan, alternând această confuzie cu pauze de înăbuşit plânsul.

Mă cac pe mine de câte ori motocicleta scoate vreun sunet cu care nu-s obişnuit, ceea ce face frecvent parcă ştiind, asta când nu cură direct ceva de pă naiba ştie unde, iar eu stau şi mă uit cu perplexitate demult anticipată, scărpinându-mă în diverse orificii, ca soluţie. O nehotărâre continuă între a abia aştepta să ajung în pizda mă-sii oriunde m-aş putea da jos de pe mototcicletă în siguranţă, în opoziţie cu a reuşi să mă urc în sfârşit în pizda mă-sii pe motocicletă şi să pot pleca odată de acolo.

O să o luăm pe scurt, ca să avem de unde ne lungi… 10.000 de kilometri.

Europa ştiţi, a puşcat pompa de apă la Zagreb, lângă service-ul BMW. “Norocul” ăsta m-a costat 450 de euro cu schimbat termostatul, uleiul, alte meştereli şi s-a adăugat şederea de vreo 5 zile.

Am trecut în Africa prin Tarifa (Spania) – Tangier (Morocco), unde s-a gătat veselia. Tot în jur e dubios, deşi – tot mai sporadic – întâlneşti aceiaşi tineri cu iPhone-uri, adulţi cu grijile lor, ţiganii lor, tiriştii, autorităţile corupte. De un miliard de ori mai mulţi ciorditori, combinatori, “ghizi”, toţi prietenii cei mai buni parcă de-o viaţă, pentru o piaţă restrânsă de europeni confuji.

De exemplu, la trecerea dintre Maroc şi Mauritania este o falie neutră, pietroasă şi nisipoasă, de vreo 4 kilometri, cu teren minat în jur şi maşini devastate pe traseu. Am scăpat motocicleta de două ori în dune, nişte localnici binevoitori s-au oferit să mă ajute, contra sumei modice de 150 de euro. SĂ O RIDIC DE PE JOS!

În vestita piaţă centrală din Marrakech m-am aşezat la o terasă dintre câteva sute, în aplauzele generoase ale personalului, care trăgea fizic de oricine se deplasa printre localuri, până stătea jos. În mai puţin de 30 de secunde m-am răzgândit şi m-am dus la alta, unde nu trăgea nimeni de mine să mănânc, deci clar aveau de ce. Am mâncat în tihnă, doar ca să fiu la limita de a fi bătut de personalul primei terase, când am trecut la întorcere pe lângă ea.

Poliţia, cel puţin până în Senegal, este demnă şi corectă. Armata, în afară de graniţe, unde e haos şi violenţă (doar verbală), tratează turiştii corect, fac semne discrete când să încetineşti şi nu există abuzuri, doar controale multe, însă rapide şi amicale. Exceptând o şpagă de 30 de euro redusă de la 50 pentru viteză şi că mai îs curioşi de câte-un GoPro, nu c-ar şii ce să facă cu el. Da’ autorităţile nu fac nimica cu localnicii. Nu există reguli de circulaţie, deşi garagaţa rutieră e segmentată de baricade de control a tot pentru nimica, nu există razii prin comerţ, verificări, zero autorizaţii la orice amplasament, absolut orice e contrafăcut, furat şi de vânzare.

E plin de poliţie degeaba şi e plin de gunoieri, tot degeaba. Oricine lasă orice oriunde, cât eu cred că şi acum am diverse ambalaje păstrate prin buzunare, dintr-o convingere încăpăţânată că voi găsi unde să le arunc, adică să fie un coş, că altfel, repet, pot oriunde, că nu ar ieşi în evidenţă, da’ deloc. În Senegal se schimbă treaba, pe câtă SIDA au, pe atâta sunt de ordonaţi şi civilizaţi. Doar când am văzut din nou iarbă am realizat cât de deprimant a fost prin peste 3000 de kilometri de deşert.

Zi de zi trec prin câte-un Iad, ca să ajung într-un Rai. Sute şi mii de kilometri de de continuă pustietate, după mormane de gunoi, după comunităţi întunecate, adunate ca un muşuroi în jurul meu, oferindu-se, ameninţându-mă, neştiind dacă-mi zâmbesc sau rânjesc. Bombe păduchioase de dormit, în medine-bucătării-comune-bordeluri sau pe unde mă prinde noaptea, la birturi, la bufeturi. Maxim 10 euro cazarea, pentru care nu merită scos cortul, mai ales singur, că poate aşa mai prind şi un duş cald.

Apoi – spontan – o piscină cu WiFi. Sau un grup de tineri cu care ieşi la un Heineken şi te adaugă pe Facebook. Sau nişte europeni într-un camion de touring (mereu camion, cât o jumătate de cartier occidental pe dinăuntru, să le fie familiar şi confortabil), care mă scot dintr-o dună în care-am rămas, că m-am dus să fac poze, cu cartierul meu în spate. Sau câte-un auberge al vreunei franceze, care are îngheţată de casă, bananier în curte şi ascultă reggae relaxată, în mica fortăreaţă din centrul nebuniei.

Fiecare vorbeşte altă franceză decât precedentul. Dacă-s pe drumuri, am nisip păstă tăt, până-n cur. Put cu cearcăne, ţinând grămadă de tot ce am, pe lângă europeni cu pălărioare de soare, căutându-şi autocarul să se ducă acasă. Fiecare oprire înseamnă luat în cârcă după mine boarfele de valoare sau pişat de unde pot să văd motocicleta. Îmi apar bube de la nu-ştiu-ce, de-mi număr în cap vaccinurile. Dispar.

Există o cârcă de poze pe pagina de Facebook a Jegelui, la rubrica photos, desigur, unde totul pare uşor mai distractiv.

[Du-te de vezi episodul 2: Dakar, Senegal / Sau episodul 3: Dakar – Accra / Și episodul final: Accra – Lagos, Luanda – Cape Town]

***

[ENGLISH TRANSLATION BELOW]

Going to Africa is something else – I highly recommend it – meaning that every day I wish I would die and I’m afraid of dying, at the same time, alternating this confusion with trying to hold back tears.

I nearly shit myself whenever my motorcycle makes a noise that I’m not used to, which it does frequently, as if it knew, when something doesn’t drip from God-knows-where, and I just sit and stare with a long-anticipated perplexity, scratching myself in various holes, as a solution. A constant indecision between hardly waiting to get wherever the fuck I’m heading, so I can just get down from the motorcycle, as opposed to finally getting the fuck on my motorcycle in order to get away from that place.

We’ll take it in short, in order to prolongue it…for 10,000 kilometers.

In Europe, as you all know, the water pump popped in Zagreb, near the BMW service. This “good luck” costed me 450 euros, as I had to change the thermostat, the oil and some other fixing, along with staying there for 5 days.

I got to Africa through Tarifa (Spain) – Tangier (Morocco), where the fun was over. Everything around is dubious, although – increasingly rare – you find the same young people with iPhones, same adults with their concernes, their gypsy, their truck drivers, their corrupted authorities. A million times more thieves, hoaxers, “guides”, all acting as they were the best of friends, for a limited market of confused Europeans.

For instance, between Morocco and Mauritania there is a neutral land, with rocks and sand, of about 4 kilometers, surrounded by a mine field and scattered with devastated cars. I dropped my motorcycle two times in the dunes, and some willing locals offered to help, for a small fee of 150 euros. TO PUT IT BACK ON THE WHEELS!


In the famous central market of Marrakech I sat at a terrace among hundreds of others, cheered generously by the staff, who was physically dragging everyone who was walking by, until they sat down. In less than 30 seconds I changed my mind and I moved to another place, where there was nobody to drag me by the hand to eat, which meant that they didn’t have to. I ate quietly, only to be almost beaten up by the staff at the first terrace, when I walked by it while going back.

The Police, at least until Senegal, are dignified and fair. The army, except for the borders, where there is only chaos and violence (only verbal), treat tourists fair, make sublte gestures when you should slow down and there aren’t any abuses, only loads of controls, which are fast and friendly. Except for a 30 euro bribe, reduced from 50 for speeding, and the fact that they get a bit curious of the GoPros, not that they would know what to do with them. But authorities don’t do anything about locals. There aren’t any driving rules, although the road madness is segmented by control barricades for nothing, there aren’t any trade roundups, inspections, zero authorisations for any emplacement, absolutely everything is counterfeited, stolen and for sale.

It’s full of police for nothing and it’s full of scavengers, again for nothing. Everybody leaves everything everywhere, and I believe that I still have some wrappings inside my pockets, stubbornly convinced that I would find a place to throw them away, like a bin, because otherwise, I repeat, I can throw them anywhere, they would not stand out, not at all. In Senegal it’s a different story, as much AIDS as they may have, as tidy and civilised they are. It was only when I saw grass that I realized how depressing it had been, going through 3000 kilometers of desert.

Day after day I go through a hell in order to get to a heaven. Hundreds and thousands of kilometers of continuous wilderness, of piles of garbage, of dark communities, gathered like ants around me, offering, threatening, not knowing if they’re smiling or grinning. Ratholes full of lice to sleep in, joint-kitchen-whorehouse-medinas or wherever I get to spend the night, in bars, in pubs. For a maximum 10 euro accomodation, it’s not worth it to take my tent out, especially alone, at least I might get a hot shower.

And then – out of nowhere – a pool with WiFi. Or a group of young people with whom you go out for a Heineken and they all add you on Facebook. Or some Europeans in a touring truck (always a truck, the size of an occidental neighbourhood on the inside), who pull me out from a dune I got stuck in, because I had went to take some photos, with my whole neighbourhood on my back. Or a french lady’s auberge, who has home made icecream, a banana tree in her back yard and listens to raggae relaxed, in her little fortress in the middle of madness.

Each person talks a different French from the previous. If I’m on the road, I have sand all over, up to my butt. I stink with dark circles around my eyes, holding tight all my stuff, next to Europeans with sun hats, casually looking for their coach bus that will take them home. Every stop means grabbing all my valuables or peeing wherever I can see my motorcycle from. I get bumps from God-knows-what, that I start counting all the shots that I had. They disappear.


There’s a bunch of photo’s on Jeg Facebook fanpage, in the photos section obviously, where all seems way fun!

[Check out episode 2: Dakar, Senegal / Or episode 3: Dakar-Accra / Or the final one: Accra – Lagos, Luanda – Cape Town]

35 comentarii

zi si tu ceva
 1. Septembrie 25, 2012 la 20:45
  link permanent
  e24blog zice ca:

  In sfarsit un articol. De caaaand asteptam ceva… No gata, hai sa citim.

 2. Septembrie 25, 2012 la 20:57
  link permanent
  e24blog zice ca:

  Am citit si am o intrebare. Pana la urma te-au ajutat aia cu 150 de euro sa ridici motorul sau ai gasit oferta mai buna ? Mult noroc sa ai.

 3. Septembrie 25, 2012 la 21:07
  link permanent
  Darius Groza zice ca:

  M-a ajutat un malian, care venea din spate, trecea și el.

 4. Septembrie 25, 2012 la 21:23
  link permanent
  Dacu' zice ca:

  Dintre toti plimabretii in tari interesante, de tine imi place cel mai tare.
  E misto ca n-ai mai scris in stilul caracteristic si acum, mesajul e mult mai emotionant.
  Spor si s-auzim de bine!

 5. Septembrie 25, 2012 la 22:22
  link permanent
  sepukku zice ca:

  Imi place cum iti pierzi talentul de a face misto cand scrii in engleza.

 6. Septembrie 25, 2012 la 22:27
  link permanent
  krystoff10 zice ca:

  nu mere contuaru’ de vizite. zice zero cu tot cu mine 🙁 Sa fiu cantitate neglijabila?

 7. Septembrie 25, 2012 la 23:48
  link permanent
  Darius Groza zice ca:

  Nu eu traduc, tocmai pentru a nu-mi asuma. Alice e de vină.

 8. Septembrie 25, 2012 la 23:56
  link permanent
  Gabriela Gocan zice ca:

  Sunt foarte mandra de tine, Darius. Imi esti drag si te invidiez pentru cum ai ales sa infrunti “teama” . De azi ma declar oficial cititoarea blogului tau. p.s. cu cat va creste oare media de varsta a cititorilor jeg ..?

 9. Septembrie 26, 2012 la 00:07
  link permanent
  Darius Groza zice ca:

  Păi, s-o fi dublând așa, discret.

 10. Septembrie 26, 2012 la 00:32
  link permanent
  pop zice ca:

  bravo man, baga mare, spe sa te urmez in curand 🙂

 11. Septembrie 26, 2012 la 00:46
  link permanent
  Darius Groza zice ca:

  Hăhă. Pop. O pus Pop la nume. Că așa-l cheamă. Pop.

 12. Septembrie 26, 2012 la 01:30
  link permanent
  Armasoiu zice ca:

  Felicitari!

 13. Septembrie 26, 2012 la 11:01
  link permanent
  cantecel zice ca:

  da’ chiar ma intrebam daca nu te caci pe tine de frica sau daca esti intr-atat de inconstient. acum, ca stiu adevarul, ma pot si eu, soricelul-fricos, identifica intr-un fel cu povestea asta, fara a o mai privi ca pe o fantasma. fapt pentru care tin sa-ti multumesc frumos!

 14. Septembrie 26, 2012 la 11:17
  link permanent
  Darius Groza zice ca:

  Păi, să-ți hie de binie.

 15. Septembrie 26, 2012 la 11:34
  link permanent
  Stefana zice ca:

  Cat de tare. Nu imi vine sa cred ca te-ai incumetat la asa ceva. Vreu sa iti zic mersi pentru ca ne lasi si pe noi sa te insotim in calatorie 😀 . Te invidiez de nu mai pot 😛 Dar ma si bucur ca inca eu pot sa merg la baie cand vreau, sa fac un dus fierbinte 😛 Multa bafta in continuare 🙂

 16. Septembrie 26, 2012 la 13:09
  link permanent
  Dan zice ca:

  Bravo! si frica face parte din experienta… e bine ca o recunosti si o expui pentru a nu-si imagina vreo cineva ca e floare la ureche ce faci.
  P.S. “câte-un GoPro, nu c-ar ştii ce să facă cu el”. Stiu ca-ti place (si stii) sa scrii corect, asa ca… 🙂 nu ca n-ai STI, dar ar trebui sa corectezi

 17. Septembrie 26, 2012 la 13:22
  link permanent
  Cervo zice ca:

  Apoi mai uitate si tu la hrubele pe unde ar trebui sa ai cate ceva lichide care ar putea sa cura, asa pe furis, sa nu mori de ciuda ca nu poti muri mai incolo…
  Avelo bahtalo!
  Curiozitate: cum te-ai simtit in tenesii aia in sahara ;-)?

 18. Septembrie 26, 2012 la 13:24
  link permanent
  Cervo zice ca:

  unguru’ din mine zice “uita-te”

 19. Septembrie 26, 2012 la 14:53
  link permanent
  Canide zice ca:

  M-am emoţionat niţel.

 20. Septembrie 26, 2012 la 16:13
  link permanent
  adrian.pop zice ca:

  …multa bafta Darius pe mai departe!…sa auzim de bine!you’ the man!;):)

 21. Septembrie 26, 2012 la 17:38
  link permanent
  Darius Groza zice ca:

  @Dan, mulțam, corectat, se pare că editorii mei dorm pe tastatură.

  O fo’ bine, n-am trecut prin călduri mai mari de 50 de grade, hăhăăă.

 22. Septembrie 26, 2012 la 21:29
  link permanent
  Dan zice ca:

  editorii dorm in continuare :)))

 23. Septembrie 27, 2012 la 00:22
  link permanent
  maier zice ca:

  Ma bucur f mult ptr tine, chiar daca e greu: te gandesti ca nu e usor daca nu e si greu. Ma bucur ca ai ajuns pe acolo, unde ti-ai dorit. Si intrebarea: no, ce-i?

 24. Septembrie 27, 2012 la 00:52
  link permanent
  monitoare LED zice ca:

  Mai bine luai la picior riviera franceza…

 25. Septembrie 27, 2012 la 09:33
  link permanent
  Alice zice ca:

  Gata, am văzut! Acuma-i „șii” în loc de „ști”, io m-am trezit!

 26. Septembrie 27, 2012 la 16:46
  link permanent
  Lady Shoes zice ca:

  Ce frumos!

 27. Septembrie 29, 2012 la 12:51
  link permanent

  Mie mi-a plăcut versiunea în engleză care are buton de tradus în engleză… Asta pentru cei ce nu au înţeles din prima engleză şi vor una “şi mai şi”.

  Evident că am căutat să văd cum a fost tradus… “Mă cac pe mine” şi am descoperit un sens mai atenuat… “I nearly shit myself”, deci nu prea prea, ci poate poate… Am mai căutat “în pizda mă-sii pe motocicletă” şi am găsit cu totul altceva, respectiv “the fuck on my motorcycle”. Mama ei de motocicletă, respectiv fabrica… (tatăl este proiectantul şi lichidul seminal armata de muncitori care o asamblează…) a ieşit din ecuaţie şi a rămas, curat, călăritul motocicletei. Numai că acest călărit se numeşte… cum îi spune… că şi în româneşte este montă… nu breeding, copulation, pairing … ceva apropiat de montă… nu mai ştiu.

  Deh, de aia Pamfil nu mai răspunde la SMS… Abia acum am înţeles. Mno.

 28. Septembrie 29, 2012 la 12:52
  link permanent

  Mno. Mie mi-a plăcut versiunea în engleză care are buton de tradus în engleză… Asta pentru cei ce nu au înţeles din prima engleză şi vor una “şi mai şi”.

  Evident că am căutat să văd cum a fost tradus… “Mă cac pe mine” şi am descoperit un sens mai atenuat… “I nearly shit myself”, deci nu prea prea, ci poate poate… Am mai căutat “în pizda mă-sii pe motocicletă” şi am găsit cu totul altceva, respectiv “the fuck on my motorcycle”. Mama ei de motocicletă, respectiv fabrica… (tatăl este proiectantul şi lichidul seminal armata de muncitori care o asamblează…) a ieşit din ecuaţie şi a rămas, curat, călăritul motocicletei. Numai că acest călărit se numeşte… cum îi spune… că şi în româneşte este montă… nu breeding, copulation, pairing … ceva apropiat de montă… nu mai ştiu.

  Deh, de aia Pamfil nu mai răspunde la SMS… Abia acum am înţeles. Mno.

 29. Septembrie 29, 2012 la 12:53
  link permanent

  Aha, deci eram banat… 😀

 30. Septembrie 30, 2012 la 09:59
  link permanent
  Hudrea zice ca:

  Ni, mă, trăiești!

 31. Noiembrie 4, 2012 la 12:04
  link permanent
  mea zice ca:

  de-aia ti-am hranit gura??? sa mi-o duci pe-acolea de nici tu nu stii ce faci cu ea?!? misc-acasa!!!

 32. Noiembrie 5, 2012 la 10:47
  link permanent
  Darius Groza zice ca:

  Draga de tu.

 33. Noiembrie 7, 2012 la 13:34
  link permanent
  ikinga zice ca:

  Cei 6000km pe care i-am facut cu motorul prin Europa (de precizat musai ca am avut doar 13 zile la dispozitie) par o joaca de copil. :)))

 34. Decembrie 29, 2012 la 12:37
  link permanent
  Cucurbitaceae zice ca:

  Am si eu o intrebare: De ce BMW?

  Intreb pentru ca, cu cat te afunzi mai mult in occident, cu atat toata lumea iti spune ca motoarele ar fi singurele chestii ok dintr-un BMW, fie el masina sau motocicleta. In rest, te lasa totul, pe rand, asa cum ai descris si tu, foarte des.

  Sunt curios pe ce te-ai bazat cand ai facut aceasta alegere.

 35. Decembrie 30, 2012 la 15:47
  link permanent
  Darius Groza zice ca:

  BMW m-a sfătuit Mihai Barbu, de la mongolia.ro. Ulterior s-a dovedid și un mare noroc, fiindcă majoritatea polițiștilor din țările Africane au BMW-uri în flota de motociclete. Ceea ce a însemnat mecanici buni și accesibili și piese.

zi si tu ceva:

(musai)
(musai)